Posted on: 2015-05-11 16:58:21

Investeren tijd en energie in de overleving en voortplanting vaak presenteert een trade-off voor veel diersoorten. In sluipwespen, beide hosts en suiker bronnen bijdragen aan fitness van de forager maar zijn vaak te vinden op verschill...

Verder Lezen

Posted on: 2015-05-11 16:58:21

GTP cyclohydrolase I (GCH-1) is het snelheidsbeperkende enzym in de biosynthese van tetrahydrobiopterin een essentiële cofactor voor stikstofoxide synthase en aromatische aminozuur hydroxylase. Om de interactoom van GCH-1 te verkennen,...

Verder Lezen

Posted on: 2015-05-11 16:58:21

Abstract Wij hebben onderzoek gedaan naar de cytotoxische en antitumoractiviteit van een octadeceenzuur extract, bevattende voornamelijk oliezuur en linolzuur, van Euphorbia kansui menselijke maag (SGC-7901), hepatocellulair carcinoom...

Verder Lezen

Posted on: 2015-05-11 16:58:21

Een multivariate statistische benadering werd gebruikt voor de optimalisering van de voorwaarden voor carotenoïde productie met Rhodotorula glutinis DBVPG 3853 uit een substraat met gerectificeerde geconcentreerde druivenmost als de en...

Verder Lezen

Posted on: 2015-05-11 16:58:21

Organische-anorganische hybride omvattende epoxyhars en polyëdrische oligomere silsesquioxanen (POSSs) werden bereid via de in situ polymerisatie van het diglycidylether van bisfenol A (DGEBA) en 4,4'-diaminodifenylmethaan (DDM). Het P...

Verder Lezen

Posted on: 2015-05-11 16:58:21

KISS1 werd ontdekt als metastase suppressor, maar spelen ook een cruciale rol in de puberteit. De KISS1 gen codeert voor een uitgescheiden eiwit van 145 aminozuren die geen sequentie- overeenkomst met enig bekend eiwit vertoont. KISS1 e...

Verder Lezen

Posted on: 2015-05-11 16:58:21

De nadelige gevolgen van aspiratie met betrekking tot de gezondheid van de patiënt en de kwaliteit van het leven zijn goed gedocumenteerd. Algemeen wordt aangenomen dat de kans op aspiratie is verhoogd bij patiënten met een unilateral...

Verder Lezen

Posted on: 2015-05-11 16:58:21

Opvoeders hebben nu solide wetenschappelijk bewijs gebouwd op meer dan 30 jaar onderzoek van de noodzakelijke fundamenten van vroege leesonderwijs en praktijken die betrouwbaar verbetering produceren. Maar de inspanningen Nederland038_G...

Verder Lezen

Posted on: 2015-05-11 16:58:21

Geheugen voor textuur speelt een belangrijke rol in de voeding verwachtingen. Na een nacht vasten, proefpersonen (41 vrouwen, 35 mannen, leeftijd 19-60 jaar) kregen een ontbijt inclusief ontbijt te Nederland039_Gucci Schoenen Hoog Heren...

Verder Lezen

Posted on: 2015-05-11 16:58:21

Dit document bevat een Nederland040_Gucci Schoenen Hoog Heren Zwart Groen Rood Stripe presentatie van de resultaten van een case studie die onderzocht hoe situationele factoren veroorzaakt belang 12de rang studenten tijdens een excursie...

Verder Lezen